News Landes

News Landes

Hoa hậu Đại dương: Cục NTBD đề nghị hủy kết quả

– Cục NTBD vừa có văn bản số 18/NTBD-QLBD ngày 11/01/2018 yêu cầu đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu đại dương thu hồi lại kết quả cuộc thi, cụ thể đề nghị thu hồi vương miện hoa hậu Lê Âu Ngân Anh. Văn bản nêu rõ: “Để đảm bảo cuộc thi được công…

Continue Reading